Games Between Two Players

Shi Yue (2 win; 0 loss) vs. Jiang Mingjiu

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2014-12-15]  4th SportAccord World Mind Games, Team Men
Jiang Mingjiu 7p Shi Yue 9p W+10.5
  [2013-12-21]  1st Golden Dragon City (Zhugang) Cup
Jiang Mingjiu 7p Shi Yue 9p W+R