Games Between Two Players

Shi Yue (13 win; 13 loss) vs. Tang Weixing

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2018-03-10]  17th Chinese Southwest Qiwang, semi-final
Tang Weixing 9p Shi Yue 9p B+R
  [2017-08-31]  19th Chinese League A, round 15
Shi Yue 9p Tang Weixing 9p B+R
  [2016-09-10]  18th Chinese League A, round 12
Tang Weixing 9p Shi Yue 9p W+R
  [2016-08-18]  2nd Baiyunshan Cup, semi-final
Shi Yue 9p Tang Weixing 9p W+R
  [2016-07-15]  Year 2016 Jinli Smartphone Cup, round 1
Shi Yue 9p Tang Weixing 9p W+R
  [2016-06-14]  8th Ing Cup, semi-final 3
Tang Weixing 9p Shi Yue 9p B+R
  [2016-06-12]  8th Ing Cup, semi-final 2
Shi Yue 9p Tang Weixing 9p B+3
  [2016-06-10]  8th Ing Cup, semi-final #1
Tang Weixing 9p Shi Yue 9p B+R
  [2016-04-11]  18th Chinese League A, round 1
Shi Yue 9p Tang Weixing 9p B+R
  [2015-11-05]  20th Samsung Cup, semi-final 3
Shi Yue 9p Tang Weixing 9p B+R
  [2015-11-04]  20th Samsung Cup, semi-final 2
Shi Yue 9p Tang Weixing 9p B+R
  [2015-11-03]  20th Samsung Cup, semi-final 1
Tang Weixing 9p Shi Yue 9p B+R
  [2015-10-28]  17th Chinese League A, round 18
Shi Yue 9p Tang Weixing 9p B+R
  [2015-03-10]  14th Chinese Southwest Qiwang, final
Tang Weixing 9p Shi Yue 9p B+R
  [2014-05-22]  16th Chinese League A, round 4
Tang Weixing 9p Shi Yue 9p W+R
  [2013-11-07]  18th Samsung Cup, semi-final 3
Tang Weixing 3p Shi Yue 9p B+2.5
  [2013-11-06]  18th Samsung Cup, semi-final 2
Tang Weixing 3p Shi Yue 9p B+R
  [2013-11-04]  18th Samsung Cup, semi-final 1
Shi Yue 9p Tang Weixing 3p B+R
  [2013-10-27]  15th Chinese League A, round 18
Tang Weixing 3p Shi Yue 9p W+R
  [2013-08-27]  9th Chinese Weifufangkai Cup, round 1
Shi Yue 9p Tang Weixing 5p B+R
  [2013-06-02]  15th Chinese League A, round 7
Shi Yue 9p Tang Weixing 3p W+0.5
  [2013-05-31]  10th Chinese Changqi Cup, round 3
Shi Yue 9p Tang Weixing 3p B+R
  [2012-12-29]  13th Chinese Ricoh Cup, round 2
Shi Yue 5p Tang Weixing 3p W+R
  [2012-10-14]  8th Chinese Weifufangkai Cup, preliminary
Shi Yue 5p Tang Weixing 3p W+R
  [2012-02-14]  26th Chinese Tianyuan, round 3
Shi Yue 5p Tang Weixing 3p W+R
  [2011-10-13]  13th Chinese League A, round 17
Tang Weixing 3p Shi Yue 5p W+0.5