Games Between Two Players

Qiu Jun (3 win; 2 loss) vs. Liu Shizhen

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2007-07-12]  Year 2007 Chinese Rank Promotion, round 2
Liu Shizhen 7p Qiu Jun 8p W+0.5
  [2007-02-01]  21st Chinese Tianyuan, round 2
Liu Shizhen 6p Qiu Jun 8p B+R
  [2002-11-16]  8th Chinese NEC Cup, round 2
Qiu Jun 6p Liu Shizhen 6p W+R
  [2002-03-11]  15th Chinese Mingren, round 2
Liu Shizhen 6p Qiu Jun 6p W+R
  [1999-03-04]  6th Chinese Xinren Wang, semi-final
Liu Shizhen 4p Qiu Jun 4p W+R