Games Between Two Players

Yamashita Keigo (22 win; 21 loss) vs. Takao Shinji

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2018-09-13]  43rd Japanese Kisei, league S
Takao Shinji 9p Yamashita Keigo 9p B+0.5
  [2018-07-05]  43rd Japanese Meijin, league
Takao Shinji 9p Yamashita Keigo 9p W+R
  [2017-04-06]  72nd Japanese Honinbo, league
Takao Shinji 9p Yamashita Keigo 9p W+R
  [2017-04-03]  26th Japanese Ryusei, group E
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 9p W+7.5
  [2016-12-01]  55th Japanese Judan, round 3
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 9p B+R
  [2016-08-11]  41st Japanese Kisei, league S
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 9p B+R
  [2016-02-11]  71st Japanese Honinbo, league
Takao Shinji 9p Yamashita Keigo 9p B+7.5
  [2015-12-03]  41st Japanese Meijin, league
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 9p W+R
  [2015-08-13]  40th Japanese Kisei, league S
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 9p B+2.5
  [2015-08-03]  40th Japanese Meijin, challenger play-off
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 9p W+5.5
  [2015-01-22]  70th Japanese Honinbo, league
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 9p B+R
  [2014-12-25]  40th Japanese Meijin, league
Takao Shinji 9p Yamashita Keigo 9p B+0.5
  [2014-06-26]  39th Japanese Kisei, league A
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 9p B+R
  [2014-01-18]  39th Japanese Meijin, league
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 9p B+R
  [2013-10-24]  69th Japanese Honinbo, league
Takao Shinji 9p Yamashita Keigo 9p W+R
  [2013-08-12]  22nd Japanese Ryusei, semi-final
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 9p B+2.5
  [2013-02-21]  68th Japanese Honinbo, league
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 9p W+R
  [2012-06-14]  37th Japanese Kisei, league A
Takao Shinji 9p Yamashita Keigo 9p B+R
  [2011-08-20]  7th Japanese Daiwa-Shoken Cup, round 1
Takao Shinji 9p Yamashita Keigo 9p B+R
  [2011-07-07]  36th Japanese Meijin, league
Takao Shinji 9p Yamashita Keigo 9p W+3.5
  [2011-07-04]  18th Japanese Agon Cup, round 1
Takao Shinji 9p Yamashita Keigo 9p W+R
  [2010-12-16]  49th Japanese Judan, loser section round 4
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 9p W+R
  [2010-08-26]  35th Japanese Kisei, league A
Takao Shinji 9p Yamashita Keigo 9p B+R
  [2010-08-12]  17th Japanese Agon Cup, semi-final
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 9p B+0.5
  [2010-01-21]  48th Japanese Judan, challenger decision match
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 9p B+R
  [2009-12-17]  65th Japanese Honinbo, league
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 9p W+R
  [2009-08-13]  35th Japanese Tengen, semi-final
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 9p B+R
  [2008-12-18]  64th Japanese Honinbo, league
Takao Shinji 9p Yamashita Keigo 9p B+10.5
  [2008-06-02]  33rd Japanese Gosei, challenger decision match
Takao Shinji 9p Yamashita Keigo 9p W+1.5
  [2007-05-17]  46th Japanese Judan, winner section round 1
Takao Shinji 9p Yamashita Keigo 9p B+R
  [2007-01-11]  33rd Japanese Tengen, round 1
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 9p B+R
  [2006-02-16]  31st Japanese Meijin, league
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 9p W+0.5
  [2006-01-26]  44th Japanese Judan, challenger decision match
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 9p B+R
  [2004-06-07]  13th Japanese Ryusei, round 2
Yamashita Keigo 9p Takao Shinji 8p W+R
  [2003-02-10]  41st Japanese Judan, challenger decision match
Yamashita Keigo 7p Takao Shinji 8p W+R
  [2002-11-09]  22nd Japanese NEC Cup, round 2
Yamashita Keigo 7p Takao Shinji 7p W+0.5
  [2000-03-19]  30th Japanese Shinei Tournament, final
Takao Shinji 6p Yamashita Keigo 6p W+R
  [1999-08-26]  6th Japanese Agon Cup, round 2
Yamashita Keigo 6p Takao Shinji 6p W+R
  [1998-10-05]  23rd Japanese Shinjin O, final 3
Takao Shinji 6p Yamashita Keigo 6p W+R
  [1998-09-21]  23rd Japanese Shinjin O, final 2
Takao Shinji 6p Yamashita Keigo 6p B+5.5
  [1998-09-14]  23rd Japanese Shinjin O, final 1
Yamashita Keigo 6p Takao Shinji 6p B+1.5
  [1997-06-21]  13th Japanese NEC Shunei, round 1
Yamashita Keigo 5p Takao Shinji 5p B+4.5
  [1996-07-31]  21st Japanese Shinjin O, semi-final
Takao Shinji 4p Yamashita Keigo 4p B+2.5