Games Between Two Players

Wang Xi (2 win; 0 loss) vs. Dang Yifei

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2011-03-20]  3rd Chinese Longxing, round 3
Dang Yifei 4p Wang Xi 9p W+R
  [2010-03-15]  9th Chinese Southwest Qiwang, semi-final
Wang Xi 9p Dang Yifei 3p B+R