Games Between Two Players

Wang Xi (2 win; 0 loss) vs. Zhou Junxun

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2005-12-22]  1st Yayi Cup Chinese mainland vs. Taiwan, round 3
Wang Xi 5p Zhou Junxun 9p B+R
  [2004-03-22]  3rd CSK Asian Cup, round 2
Wang Xi 4p Zhou Junxun 9p B+R