Games Between Two Players

Wang Xi (4 win; 0 loss) vs. Zou Junjie

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2006-03-16]  5th Chinese Southwest Qiwang, round 1
Zou Junjie 5p Wang Xi 5p W+R
  [2004-06-17]  6th Chinese League A, round 9
Zou Junjie 5p Wang Xi 4p W+R
  [2001-07-16]  Year 2001 Chinese Rank Promotion
Zou Junjie 5p Wang Xi 4p W+R
  [1999-10-29]  1st Chinese League A, round 13
Zou Junjie 4p Wang Xi 3p W+R