Games Between Two Players

Hikosaka Naoto (1 win; 1 loss) vs. Cho Riyu

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2008-10-05]  1st World Mind Sports Games, Individual Men
Hikosaka Naoto 9p Cho Riyu 7p W+0.5
  [2008-05-19]  4th Japanese Daiwa-Shoken Cup, preliminary
Hikosaka Naoto 9p Cho Riyu 7p B+2.5