Games Between Two Players

Yu Bin (5 win; 0 loss) vs. Zhou Junxun

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2005-12-21]  1st Yayi Cup Chinese mainland vs. Taiwan, round 2
Yu Bin 9p Zhou Junxun 9p B+5.5
  [2005-04-11]  18th Fujitsu Cup, round 2
Zhou Junxun 9p Yu Bin 9p W+3.5
  [2002-04-30]  7th LG Cup, round 1
Zhou Junxun 9p Yu Bin 9p W+R
  [1998-12-26]  1st Chunlan Cup, round 1
Zhou Junxun 9p Yu Bin 9p W+R
  [1998-01-23]  9th Tongyang Securities Cup, round 2
Yu Bin 9p Zhou Junxun 7p B+7.5