Games Between Two Players

Yu Bin (2 win; 0 loss) vs. Hua Xueming

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [1996-12-20]  2nd Friendship Cup, league
Hua Xueming 7p Yu Bin 9p W+R
  [1992-02-14]  6th Chinese Tianyuan, round 1
Yu Bin 9p Hua Xueming 6p B+R