Games Between Two Players

Yu Bin (2 win; 1 loss) vs. Ruan Yunsheng

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [1996-12-22]  2nd Friendship Cup, league
Yu Bin 9p Ruan Yunsheng 7p B+7.5
  [1993-09-29]  Year 1993 Chinese Individual Championship, round 10
Yu Bin 9p Ruan Yunsheng 7p B+7.5
  [1991-09-10]  Year 1991 Chinese Individual Championship
Yu Bin 9p Ruan Yunsheng 7p W+2.5