Games Between Two Players

Yu Bin (8 win; 16 loss) vs. Liu Xiaoguang

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2005-12-31]  7th Chinese League A, round 22
Liu Xiaoguang 9p Yu Bin 9p B+1.5
  [2001-12-08]  5th Chinese Lebaishi Cup, round 2
Yu Bin 9p Liu Xiaoguang 9p B+R
  [1999-12-22]  3rd Chinese Lebaishi Cup, loser section final
Liu Xiaoguang 9p Yu Bin 9p W+2.5
  [1999-02-28]  13th Chinese Tianyuan, challenger decision match
Yu Bin 9p Liu Xiaoguang 9p W+R
  [1996-08-22]  2nd Friendship Cup, league
Liu Xiaoguang 9p Yu Bin 9p B+1.5
  [1995-08-19]  1st Chinese NEC Cup, round 2
Liu Xiaoguang 9p Yu Bin 9p W+6.5
  [1995-07-26]  8th Chinese Mingren, league
Yu Bin 9p Liu Xiaoguang 9p W+R
  [1995-07-19]  1st Friendship Cup, league
Yu Bin 9p Liu Xiaoguang 9p W+R
  [1995-05-20]  Year 1995 Chinese National Team Championships
Liu Xiaoguang 9p Yu Bin 9p B+R
  [1994-10-10]  8th Chinese Best Ten, 7,8 place decision
Liu Xiaoguang 9p Yu Bin 9p B+R
  [1993-10-04]  7th Chinese Best Ten, league B
Liu Xiaoguang 9p Yu Bin 9p B+R
  [1993-02-20]  6th Chinese Mingren, league
Liu Xiaoguang 9p Yu Bin 9p W+R
  [1992-02-18]  6th Chinese Tianyuan, round 3
Liu Xiaoguang 9p Yu Bin 9p B+R
  [1991-09-06]  Year 1991 Chinese Individual Championship
Liu Xiaoguang 9p Yu Bin 9p W+2.5
  [1991-06-07]  4th Chinese Mingren, league
Liu Xiaoguang 9p Yu Bin 9p W+R
  [1990-11-11]  Year 1990 Chinese Individual Championship
Yu Bin 8p Liu Xiaoguang 9p W+R
  [1990-05-10]  3rd Chinese Mingren, league
Yu Bin 8p Liu Xiaoguang 9p W+R
  [1989-09-02]  11th Chinese New Physical Education Cup, league
Liu Xiaoguang 9p Yu Bin 8p W+R
  [1988-03-11]  1st Chinese Mingren, title match #4
Liu Xiaoguang 8p Yu Bin 7p B+R
  [1988-03-06]  1st Chinese Mingren, title match #3
Yu Bin 7p Liu Xiaoguang 8p W+R
  [1988-03-04]  1st Chinese Mingren, title match #2
Liu Xiaoguang 8p Yu Bin 7p B+R
  [1988-03-02]  1st Chinese Mingren, title match #1
Yu Bin 7p Liu Xiaoguang 8p B+1.5
  [1988-01-25]  1st Chinese Mingren
Liu Xiaoguang 8p Yu Bin 7p B+R
  [1985-10-09]  Year 1985 Chinese Individual Championship
Yu Bin 5p Liu Xiaoguang 8p W+R