Games Between Two Players

Yu Bin (6 win; 0 loss) vs. Wu Zhaoyi

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [1997-07-24]  3rd Friendship Cup, league
Wu Zhaoyi 9p Yu Bin 9p W+R
  [1997-04-20]  Year 1997 Chinese National Team Championships
Wu Zhaoyi 9p Yu Bin 9p W+R
  [1993-09-22]  Year 1993 Chinese Individual Championship, round 5
Wu Zhaoyi 8p Yu Bin 9p W+R
  [1993-02-22]  6th Chinese Mingren, league
Yu Bin 9p Wu Zhaoyi 8p B+1.5
  [1991-05-25]  4th Chinese Mingren, league
Wu Zhaoyi 7p Yu Bin 9p W+R
  [1987-06-10]  Year 1987 Chinese Rank Promotion
Yu Bin 6p Wu Zhaoyi 6p B+5.5