Games Between Two Players

Yu Bin (6 win; 2 loss) vs. Wang Jianhong

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [1995-07-21]  1st Friendship Cup, league
Yu Bin 9p Wang Jianhong 8p B+3.5
  [1995-02-15]  9th Chinese Tianyuan, round 3
Yu Bin 9p Wang Jianhong 8p B+3.5
  [1994-01-25]  8th Chinese Tianyuan, round 1
Wang Jianhong 8p Yu Bin 9p B+R
  [1991-12-23]  5th Chinese Best Ten, 5,6 place decision
Yu Bin 9p Wang Jianhong 8p B+1.5
  [1991-02-05]  5th Chinese Tianyuan, round 1
Wang Jianhong 7p Yu Bin 8p B+1.5
  [1990-11-26]  4th Chinese Best Ten, 9,10 place decision
Yu Bin 8p Wang Jianhong 7p B+R
  [1989-09-22]  Year 1989 Chinese Individual Championship
Wang Jianhong 7p Yu Bin 8p W+R
  [1988-06-13]  Year 1988 Chinese Rank Promotion
Yu Bin 7p Wang Jianhong 7p B+R