Games Between Two Players

Mukai Chiaki (0 win; 2 loss) vs. Li He

  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2015-10-17]  6th Qionglong Shan Bingshen Cup, round 1
Mukai Chiaki 5p Li He 5p W+R
  [2008-11-18]  Year 2008 Asian New Stars Match, round 2
Mukai Chiaki 2p Li He 1p W+R