Go News

Go News » Korean Kiseong
See also: Game list  


3rd Korean Kiseong, League

Players C. H. L. C. S. B. C. S. P. S. I. S. K. D. J. H. Scores
Cho Hunhyun - W+R
91-11-04
X W+R
91-10-04
B+R
91-05-20
W+R
91-06-03
B+R
91-09-12
W+6.5
91-07-01
6-1
Lee Changho X - W+R
91-11-20
B+R
91-08-30
W+R
91-06-19
B+R
91-05-06
X X 4-3
Seo Bongsoo W+2.5
91-07-05
X - W+R
91-11-04
B+6.5
91-09-12
W+R
91-07-01
B+R
91-04-22
X 5-2
Chang Suyeong X X X - X X W+R
91-06-17
B+0.5
91-04-10
2-5
Paek Seongho X X X B+0.5
91-06-26
- X B+R
91-08-30
X 2-5
Im Seongkeun X X X W+R
91-10-01
B+1.5
91-10-17
- W+R
91-11-04
X 3-4
Kim Dongyeop X B+R
91-08-12
X X X X - X 1-6
Jong Hyeonsan X W+1.5
91-10-01
B+2.5
91-05-20
X B+R
91-11-04
W+8.5
91-07-05
B+R
91-10-17
- 5-2

Last updated: 1 year 11 months ago. 


3rd Korean Kiseong, Title Match

Players Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7  
Titleholder Yoo Changhyuk   B+11.5
1991-12-30
    W+0.5
1992-01-27
     
2
 
Challenger Cho Hunhyun B+4.5
1991-12-21
  B+R
1992-01-04
W+2.5
1992-01-18
  W+R
1992-02-06
   
4
 

Last updated: 1 year 11 months ago.