Tournament Score Chart

45th Japanese Kisei, League B1

Players S. T. Y. H. Y. K. T. A. K. I. S. S. H. Y. F. A. Scores
Shibano Toramaru - W+1.5
20-02-03
X 1-1
Yamashiro Hiroshi - 0-0
Yamada Kimio - B+1.5
20-01-16
1-0
Tsuruyama Atsushi - 0-0
Ko Iso X - 0-1
Suzuki Shinji W+R
20-02-06
X - 1-1
Hirose Yuichi - 0-0
Fujita Akihiko - 0-0

Last updated: 2 weeks 3 days ago.