Tournament View

Found 789 games played in Japanese Shinjin O
« 1 ... 18 19 20 (21) 22 23 24 ... 27 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2000-09-18]  25th Japanese Shinjin O, final 1
Hane Naoki 8p Yamashita Keigo 7p W+R
  [2000-08-17]  25th Japanese Shinjin O, semi-final
Hane Naoki 8p Nakamura Shinya 7p B+R
  [2000-08-14]  25th Japanese Shinjin O, semi-final
Yamada Takuji 6p Yamashita Keigo 6p W+R
  [2000-03-01]  25th Japanese Shinjin O, round 1
Honda Goro 6p Takahashi Hideo 6p W+R
  [2000-02-24]  25th Japanese Shinjin O, round 2
Sekiyama Toshimichi 8p Hane Naoki 7p W+R
  [2000-02-23]  25th Japanese Shinjin O, round 1
Takao Shinji 6p Hasegawa Hiro 5p B+R
  [2000-02-23]  25th Japanese Shinjin O, round 1
Cho Riyu 3p Mizokami Tomochika 6p W+1.5
  [2000-02-16]  25th Japanese Shinjin O, round 1
Matsubara Taisei 5p Chinen Kaori 3p B+R
  [2000-01-27]  25th Japanese Shinjin O, round 1
Akiyama Jiro 7p Kuwamoto Shinpei 5p B+3.5
  [2000-01-27]  25th Japanese Shinjin O, round 1
Takei Takashi 5p Arimura Hiroshi 7p W+R
  [2000-01-27]  25th Japanese Shinjin O, round 1
Yo Kaei 7p Sekiyama Toshimichi 8p W+R
  [2000-01-13]  25th Japanese Shinjin O, round 1
Nakamura Shinya 7p Nakazawa Ayako 4p B+R
  [2000-01-13]  25th Japanese Shinjin O, round 1
Nakane Naoyuki 6p Nakano Yasuhiro 6p W+1.5
  [2000-01-12]  25th Japanese Shinjin O, round 1
Katsuma Shiro 5p Catalin Taranu 4p B+5.5
  [1999-12-15]  25th Japanese Shinjin O, round 1
Kim Sujun 5p Furuya Yutaka 5p B+R
  [1999-12-08]  25th Japanese Shinjin O, round 1
Yoshida Mika 6p Matsumoto Takehisa 4p W+0.5
  [1999-12-08]  25th Japanese Shinjin O, round 1
Rin Shien 5p Kono Rin 5p W+1.5
  [1999-11-25]  25th Japanese Shinjin O, round 1
Kim Pyonmin 6p Hane Naoki 7p W+R
  [1999-11-18]  25th Japanese Shinjin O, round 1
Sasaka Shiro 7p Yamada Takuji 5p W+R
  [1999-11-17]  25th Japanese Shinjin O, round 1
Yanaka Katsunori 6p Yamashita Keigo 6p W+R
  [1999-11-17]  25th Japanese Shinjin O
Hasegawa Hiro 5p Kubo Hideo 4p B+0.5
  [1999-11-03]  25th Japanese Shinjin O
Iguchi Hideichiro 6p Katsuma Shiro 5p W+1.5
  [1999-09-22]  25th Japanese Shinjin O, preliminary
Mizokami Tomochika 6p Cho U 6p B+R
  [1999-10-04]  24th Japanese Shinjin O, final 2
Hane Naoki 7p Yamashita Keigo 6p W+R
  [1999-09-20]  24th Japanese Shinjin O, final 1
Yamashita Keigo 6p Hane Naoki 7p B+R
  [1999-08-12]  24th Japanese Shinjin O, semi-final
Hane Naoki 7p Takao Shinji 6p B+0.5
  [1999-07-26]  24th Japanese Shinjin O, semi-final
Kim Sujun 5p Yamashita Keigo 6p W+R
  [1999-07-08]  24th Japanese Shinjin O, round 3
Hane Naoki 7p Nakaonoda Tomomi 8p B+R
  [1999-07-01]  24th Japanese Shinjin O, round 3
Ogaki Yusaku 8p Takao Shinji 6p W+3.5
  [1999-06-30]  24th Japanese Shinjin O, round 3
Tahara Yasufumi 5p Yamashita Keigo 6p W+R
« 1 ... 18 19 20 (21) 22 23 24 ... 27 »