Tournament View

Found 783 games played in Japanese Shinjin O
« 1 ... 19 20 21 (22) 23 24 25 ... 27 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [1998-09-21]  23rd Japanese Shinjin O, final 2
Takao Shinji 6p Yamashita Keigo 6p B+5.5
  [1998-09-14]  23rd Japanese Shinjin O, final 1
Yamashita Keigo 6p Takao Shinji 6p B+1.5
  [1998-08-13]  23rd Japanese Shinjin O, semi-final
Takao Shinji 6p Hane Naoki 7p B+R
  [1998-08-05]  23rd Japanese Shinjin O, semi-final
Yamashita Keigo 5p Arimura Hiroshi 6p B+5.5
  [1998-07-08]  23rd Japanese Shinjin O, round 3
Yamashita Keigo 5p Nakano Yasuhiro 5p B+R
  [1998-07-02]  23rd Japanese Shinjin O, round 3
Arimura Hiroshi 6p Yamada Noriyoshi 7p B+1.5
  [1998-07-01]  23rd Japanese Shinjin O, round 3
Mizokami Tomochika 5p Takao Shinji 6p W+2.5
  [1998-06-11]  23rd Japanese Shinjin O, round 3
Hane Naoki 7p Yamada Kimio 7p B+R
  [1997-11-26]  23rd Japanese Shinjin O
Hasegawa Hiro 3p Kato Atsushi 6p B+R
  [1997-09-24]  22nd Japanese Shinjin O, final 2
Aoki Kikuyo 7p Yamada Kimio 7p W+R
  [1997-09-17]  22nd Japanese Shinjin O, final 1
Yamada Kimio 7p Aoki Kikuyo 7p B+R
  [1997-08-07]  22nd Japanese Shinjin O, semi-final
Yamada Kimio 7p Takao Shinji 5p B+R
  [1997-07-28]  22nd Japanese Shinjin O, semi-final
Aoki Kikuyo 7p Nakaonoda Tomomi 7p B+1.5
  [1997-07-03]  22nd Japanese Shinjin O, round 3
Mimura Tomoyasu 7p Aoki Kikuyo 7p W+0.5
  [1997-07-03]  22nd Japanese Shinjin O, round 3
Yamada Kimio 7p Hane Naoki 6p B+R
  [1997-06-26]  22nd Japanese Shinjin O, round 3
Yamashita Keigo 4p Nakaonoda Tomomi 7p W+R
  [1997-06-19]  22nd Japanese Shinjin O, round 3
Omori Yasushi 7p Takao Shinji 5p W+R
  [1997-01-30]  22nd Japanese Shinjin O, round 1
Yamada Noriyoshi 7p Miyazaki Ryutaro 5p B+1.5
  [1996-12-18]  22nd Japanese Shinjin O, round 1
Cho U 4p Yoshida Mika 6p B+R
  [1996-09-23]  21st Japanese Shinjin O, final 2
Nakamura Shinya 5p Takao Shinji 5p W+3.5
  [1996-09-11]  21st Japanese Shinjin O, final 1
Takao Shinji 5p Nakamura Shinya 5p B+0.5
  [1996-08-01]  21st Japanese Shinjin O, semi-final
Mimura Tomoyasu 7p Nakamura Shinya 5p W+R
  [1996-07-31]  21st Japanese Shinjin O, semi-final
Takao Shinji 4p Yamashita Keigo 4p B+2.5
  [1996-02-22]  21st Japanese Shinjin O, round 1
Kurahashi Masayuki 7p Yo Kagen 7p B+R
  [1995-09-18]  20th Japanese Shinjin O, final 2
Cho Sonjin 8p Mimura Tomoyasu 7p W+R
  [1995-09-11]  20th Japanese Shinjin O, final 1
Mimura Tomoyasu 7p Cho Sonjin 8p B+0.5
  [1995-08-10]  20th Japanese Shinjin O, semi-final
Akiyama Jiro 4p Mimura Tomoyasu 7p W+9.5
  [1995-08-10]  20th Japanese Shinjin O, semi-final
Yamada Kimio 6p Cho Sonjin 8p W+5.5
  [1995-07-06]  20th Japanese Shinjin O, round 3
Ryu Shikun 6p Mimura Tomoyasu 7p W+2.5
  [1995-06-14]  20th Japanese Shinjin O, round 3
Akiyama Jiro 4p Yamada Noriyoshi 6p B+4.5
« 1 ... 19 20 21 (22) 23 24 25 ... 27 »