Tournament View

Found 781 games played in Japanese Shinjin O
« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 ... 27 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2013-12-26]  39th Japanese Shinjin O, preliminary
Kikkawa Hajime 1p Okuda Aya 3p W+R
  [2013-12-19]  39th Japanese Shinjin O, preliminary
Komatsu Daiki 1p Tamai Shin 3p W+R
  [2013-11-28]  39th Japanese Shinjin O, preliminary
Obuchi Kotaro 3p Ito Masashi 2p B+0.5
  [2013-11-18]  39th Japanese Shinjin O, preliminary
Hoshiai Shiho 1p Yao Zhiteng 1p W+R
  [2013-11-13]  39th Japanese Shinjin O, preliminary
Hoshikawa Koyo 3p Sada Atsushi 1p W+R
  [2013-10-31]  39th Japanese Shinjin O, preliminary
Kazama Jun 1p Hsu Chiayuan 1p W+R
  [2013-10-24]  39th Japanese Shinjin O, preliminary
Bian Wenkai 1p Fujimura Yosuke 1p W+R
  [2013-10-24]  39th Japanese Shinjin O, preliminary
Fujisawa Rina 2p Tamai Shin 3p W+R
  [2013-10-23]  39th Japanese Shinjin O, preliminary
Watanabe Kouki 1p Abe Yoshiki 1p W+R
  [2013-10-17]  39th Japanese Shinjin O, preliminary
Tanaka Nobuyuki 1p Miyamoto Chiharu 1p B+R
  [2013-10-16]  39th Japanese Shinjin O, preliminary
Kiwada Kazuomi 2p Kim Byeongjun 3p W+R
  [2013-09-26]  38th Japanese Shinjin O, final 2
Fujita Akihiko 3p Yu Zhengqi 7p B+R
  [2013-09-17]  38th Japanese Shinjin O, final 1
Yu Zhengqi 7p Fujita Akihiko 3p W+R
  [2013-07-29]  38th Japanese Shinjin O, semi-final
Yu Zhengqi 3p Shida Tatsuya 5p B+R
  [2013-07-25]  38th Japanese Shinjin O, semi-final
Fujita Akihiko 3p Ohashi Naruya 5p B+R
  [2013-07-25]  38th Japanese Shinjin O, round 3
Hatanaka Hoshinobu 4p Shida Tatsuya 5p W+R
  [2013-07-25]  38th Japanese Shinjin O, round 3
Yu Zhengqi 3p Suzuki Shinji 3p B+R
  [2013-07-18]  38th Japanese Shinjin O, round 3
Fujita Akihiko 3p Tsuruta Kazushi 2p B+1.5
  [2013-07-04]  38th Japanese Shinjin O, round 2
Shida Tatsuya 5p Shimosaka Miori 2p B+R
  [2013-07-04]  38th Japanese Shinjin O, round 3
Ohashi Naruya 4p Tamai Shin 3p B+17.5
  [2013-06-13]  38th Japanese Shinjin O, round 2
Kumamoto Syusei 2p Tsuruta Kazushi 2p W+R
  [2013-05-23]  38th Japanese Shinjin O, round 2
Suzuki Shinji 3p Mukai Chiaki 5p B+R
  [2013-05-23]  38th Japanese Shinjin O, round 2
Tamai Shin 3p Terayama Rei 3p B+R
  [2013-05-09]  38th Japanese Shinjin O, round 2
Onishi Kenya 1p Yu Zhengqi 3p W+R
  [2013-04-18]  38th Japanese Shinjin O, round 1
Mukai Chiaki 5p Hoshikawa Koyo 3p B+0.5
  [2013-04-11]  38th Japanese Shinjin O, round 2
Hatanaka Hoshinobu 4p Sun Zhe 2p B+1.5
  [2013-04-04]  38th Japanese Shinjin O, round 2
Fujita Akihiko 3p Inoue Naoki 2p B+3.5
  [2013-04-04]  38th Japanese Shinjin O, round 2
Tajiri Yuto 4p Ohashi Naruya 5p W+R
  [2013-03-21]  38th Japanese Shinjin O, round 1
Ida Atsushi 4p Hatanaka Hoshinobu 4p W+R
  [2013-03-14]  38th Japanese Shinjin O, round 1
Onishi Kenya 1p Taniguchi Toru 1p B+4.5
« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 ... 27 »