Tournament View

Found 801 games played in Japanese Shinjin O
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 27 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2015-10-05]  41st Japanese Shinjin O, preliminary
Koike Yoshihiro 1p Cho Chien 2p B+R
  [2015-10-05]  41st Japanese Shinjin O, preliminary
Onishi Ryuhei 1p Kibe Natsuki 1p B+R
  [2015-10-01]  41st Japanese Shinjin O, preliminary
Bian Wenkai 2p Kikuchi Masatoshi 2p B+R
  [2015-10-01]  41st Japanese Shinjin O, preliminary
Nishiyama Shizuka 1p Sada Atsushi 2p W+R
  [2015-09-30]  41st Japanese Shinjin O, preliminary
Taniguchi Toru 1p Tobita Saki 1p B+R
  [2015-09-16]  40th Japanese Shinjin O, final 2
Hirata Tomoya 4p Hsu Chiayuan 3p W+R
  [2015-09-11]  40th Japanese Shinjin O, final 1
Hsu Chiayuan 3p Hirata Tomoya 4p B+R
  [2015-07-27]  40th Japanese Shinjin O, semi-final
Hirata Tomoya 4p Numadate Sakiya 3p B+R
  [2015-07-27]  40th Japanese Shinjin O, semi-final
Fujimura Yosuke 2p Hsu Chiayuan 3p W+R
  [2015-06-29]  40th Japanese Shinjin O, round 3
Numadate Sakiya 3p Motoki Katsuya 3p B+R
  [2015-06-29]  40th Japanese Shinjin O, round 3
Fujimura Yosuke 2p Sun Zhe 3p B+1.5
  [2015-06-15]  40th Japanese Shinjin O, round 3
Fujisawa Rina 2p Hirata Tomoya 4p W+R
  [2015-05-28]  40th Japanese Shinjin O, round 3
Hsu Chiayuan 3p Tsuruta Kazushi 3p B+R
  [2015-05-18]  40th Japanese Shinjin O, round 2
Kikuchi Masatoshi 2p Fujimura Yosuke 2p W+R
  [2015-05-14]  40th Japanese Shinjin O, round 2
Numadate Sakiya 3p Ohashi Naruya 7p B+R
  [2015-04-30]  40th Japanese Shinjin O, round 2
Taniguchi Toru 2p Fujisawa Rina 2p W+7.5
  [2015-04-27]  40th Japanese Shinjin O, round 2
Suzuki Shinji 5p Tsuruta Kazushi 3p W+R
  [2015-04-23]  40th Japanese Shinjin O, round 2
Hirata Tomoya 4p Hashimoto Kan 1p B+R
  [2015-04-16]  40th Japanese Shinjin O, round 2
Hoshikawa Koyo 3p Sun Zhe 3p W+R
  [2015-04-13]  40th Japanese Shinjin O, round 2
Koyama Kuya 2p Motoki Katsuya 3p W+R
  [2015-04-06]  40th Japanese Shinjin O, round 2
Hsu Chiayuan 3p Terayama Rei 4p B+R
  [2015-03-30]  40th Japanese Shinjin O, round 1
Tajiri Yuto 4p Fujimura Yosuke 2p W+R
  [2015-03-16]  40th Japanese Shinjin O, round 1
Hirata Tomoya 4p Adachi Toshimasa 3p B+4.5
  [2015-03-05]  40th Japanese Shinjin O, round 1
Suzuki Shinji 5p Muramatsu Hiroki 5p B+0.5
  [2015-02-26]  40th Japanese Shinjin O, round 1
Otani Naoki 1p Ohashi Naruya 7p W+R
  [2015-02-26]  40th Japanese Shinjin O, round 1
Terayama Rei 4p Ito Masashi 3p B+R
  [2015-02-19]  40th Japanese Shinjin O, round 1
Sada Atsushi 2p Motoki Katsuya 3p W+R
  [2015-02-12]  40th Japanese Shinjin O, round 1
Kumamoto Shusei 3p Hashimoto Kan 1p W+R
  [2015-02-05]  40th Japanese Shinjin O, round 1
Sun Zhe 3p Wu Baiyi 1p B+R
  [2015-02-05]  40th Japanese Shinjin O, round 1
Takagi Junpei 2p Hoshikawa Koyo 3p W+R
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 27 »