Tournament View

Found 824 games played in Japanese Shinjin O
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 28 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2017-03-06]  42nd Japanese Shinjin O, round 1
Tsuruta Kazushi 4p Sun Zhe 5p W+R
  [2017-03-06]  42nd Japanese Shinjin O, round 1
Obuchi Kotaro 4p Suzuki Shinji 7p W+R
  [2017-02-27]  42nd Japanese Shinjin O, round 1
Terayama Rei 4p Tajiri Yuto 4p B+R
  [2017-02-27]  42nd Japanese Shinjin O, round 1
Taniguchi Toru 2p Tsuneishi Takashi 3p B+R
  [2017-02-20]  42nd Japanese Shinjin O, round 1
Hara Masakazu 2p Takeuchi Kosuke 3p B+R
  [2017-02-13]  42nd Japanese Shinjin O, round 1
Onishi Kenya 3p Takashima Yugo 2p B+6.5
  [2017-02-13]  42nd Japanese Shinjin O, round 1
Adachi Toshimasa 4p Kan Minu 2p B+R
  [2017-02-06]  42nd Japanese Shinjin O, round 1
Nishi Takenobu 1p Chang Rueijie 2p B+R
  [2017-02-06]  42nd Japanese Shinjin O, round 1
Koyama Kuya 3p Watanabe Yuu 1p B+R
  [2017-01-30]  42nd Japanese Shinjin O
Onoda Takuya 3p Mutsuura Yuta 3p W+R
  [2017-01-30]  42nd Japanese Shinjin O, round 1
Utsumi Koki 1p Kazama Jun 2p B+R
  [2017-01-23]  42nd Japanese Shinjin O, round 1
Yao Zhiteng 3p Numadate Sakiya 4p B+R
  [2017-01-16]  42nd Japanese Shinjin O, round 1
Bian Wenkai 2p Ito Masashi 4p B+6.5
  [2017-01-12]  42nd Japanese Shinjin O, round 1
Sotoyanagi Sebun 2p Fujimura Yosuke 3p B+R
  [2016-12-15]  42nd Japanese Shinjin O, preliminary
Oomote Takuto 1p Torii Yuta 1p B+3.5
  [2016-12-15]  42nd Japanese Shinjin O, preliminary
Kuwabara Shun 1p Ito Kenryo 1p B+1.5
  [2016-12-05]  42nd Japanese Shinjin O, preliminary
Fujisawa Rina 3p Hirose Yuichi 1p B+4.5
  [2016-12-05]  42nd Japanese Shinjin O, preliminary
Kazama Jun 2p Inaba Takahiro 3p B+R
  [2016-11-10]  42nd Japanese Shinjin O, preliminary
Hirose Yuichi 1p Tanaka Nobuyuki 2p B+R
  [2016-11-10]  42nd Japanese Shinjin O, preliminary
Kikuchi Masatoshi 2p Hoshiai Shiho 1p B+R
  [2016-11-10]  42nd Japanese Shinjin O, preliminary
Nyu Eiko 1p Kazama Jun 2p W+R
  [2016-11-07]  42nd Japanese Shinjin O, preliminary
Yokotsuka Riki 1p Otake Yu 1p B+R
  [2016-10-19]  42nd Japanese Shinjin O, preliminary
Watanabe Yuu 1p Abe Yoshiki 1p B+R
  [2016-10-12]  42nd Japanese Shinjin O, preliminary
Arai Miyu 1p Tobita Saki 1p B+R
  [2016-09-28]  42nd Japanese Shinjin O, preliminary
Hashimoto Kan 2p Onoda Takuya 3p W+R
  [2016-09-14]  42nd Japanese Shinjin O, preliminary
Watanabe Yuu 1p Watanabe Kouki 2p B+R
  [2016-09-30]  41st Japanese Shinjin O, final 2
Onishi Ryuhei 2p Taniguchi Toru 2p B+R
  [2016-09-22]  41st Japanese Shinjin O, final 1
Taniguchi Toru 2p Onishi Ryuhei 2p W+0.5
  [2016-07-28]  41st Japanese Shinjin O, semi-final
Taniguchi Toru 2p Sun Zhe 4p B+R
  [2016-07-14]  41st Japanese Shinjin O, semi-final
Inaba Takahiro 3p Onishi Ryuhei 2p W+R
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 28 »