Tournament View

Found 826 games played in Japanese Shinjin O
« 1 (2) 3 4 5 ... 28 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2018-01-22]  43rd Japanese Shinjin O, round 1
Shibano Ryunosuke 1p Fujimura Yosuke 3p B+R
  [2018-01-22]  43rd Japanese Shinjin O, round 1
Onishi Kenya 3p Bian Wenkai 2p B+R
  [2018-01-15]  43rd Japanese Shinjin O, round 1
Oomote Takuto 2p Hoshiai Shiho 2p B+R
  [2018-01-15]  43rd Japanese Shinjin O, round 1
Sotoyanagi Sebun 2p Koyama Kuya 3p B+R
  [2018-01-11]  43rd Japanese Shinjin O, round 1
Otani Naoki 2p Yao Zhiteng 4p W+R
  [2017-12-07]  43rd Japanese Shinjin O, preliminary
Shibano Ryunosuke 1p Inaba Takahiro 3p B+R
  [2017-11-30]  43rd Japanese Shinjin O, preliminary
Hirose Yuichi 2p Nyu Eiko 1p B+R
  [2017-11-27]  43rd Japanese Shinjin O, preliminary
Takeuchi Kosuke 3p Nishioka Masao 1p B+4.5
  [2017-11-23]  43rd Japanese Shinjin O, preliminary
Ueno Asami 1p Otake Yu 2p W+R
  [2017-11-16]  43rd Japanese Shinjin O, preliminary
Torii Yuta 1p Kaneko Maki 1p B+R
  [2017-11-16]  43rd Japanese Shinjin O, preliminary
Hirose Yuichi 2p Kuwabara Shun 1p B+R
  [2017-11-08]  43rd Japanese Shinjin O, preliminary
Takashima Yugo 2p Tsuji Shigehito 1p B+3.5
  [2017-11-08]  43rd Japanese Shinjin O, preliminary
Nishi Takenobu 2p Nishiyama Shizuka 1p B+R
  [2017-10-02]  42nd Japanese Shinjin O, final 2
Shibano Toramaru 7p Sun Zhe 5p B+R
  [2017-09-18]  42nd Japanese Shinjin O, final 1
Sun Zhe 5p Shibano Toramaru 7p W+R
  [2017-08-07]  42nd Japanese Shinjin O, semi-final
Sun Zhe 5p Nishi Takenobu 2p B+0.5
  [2017-08-03]  42nd Japanese Shinjin O, semi-final
Fujisawa Rina 3p Shibano Toramaru 7p W+R
  [2017-07-13]  42nd Japanese Shinjin O, round 3
Yao Zhiteng 4p Nishi Takenobu 2p W+4.5
  [2017-07-13]  42nd Japanese Shinjin O, round 3
Shibano Toramaru 3p Adachi Toshimasa 4p B+R
  [2017-06-22]  42nd Japanese Shinjin O, round 3
Sun Zhe 5p Onishi Kenya 3p B+0.5
  [2017-06-01]  42nd Japanese Shinjin O, round 3
Suzuki Shinji 7p Fujisawa Rina 3p W+R
  [2017-05-22]  42nd Japanese Shinjin O, round 2
Taniguchi Toru 3p Adachi Toshimasa 4p W+R
  [2017-05-22]  42nd Japanese Shinjin O, round 2
Terayama Rei 4p Shibano Toramaru 3p W+R
  [2017-05-01]  42nd Japanese Shinjin O, round 2
Kuwabara Shun 1p Fujisawa Rina 3p W+R
  [2017-05-01]  42nd Japanese Shinjin O, round 2
Onishi Kenya 3p Koyama Kuya 3p B+R
  [2017-04-24]  42nd Japanese Shinjin O, round 2
Hara Masakazu 2p Sun Zhe 5p W+R
  [2017-04-17]  42nd Japanese Shinjin O, round 2
Sotoyanagi Sebun 2p Nishi Takenobu 1p W+5.5
  [2017-04-10]  42nd Japanese Shinjin O, round 2
Yao Zhiteng 4p Utsumi Koki 1p B+R
  [2017-04-03]  42nd Japanese Shinjin O, round 2
Bian Wenkai 2p Suzuki Shinji 7p W+R
  [2017-03-27]  42nd Japanese Shinjin O, round 1
Fujisawa Rina 3p Yahata Naoki 1p B+R
« 1 (2) 3 4 5 ... 28 »