Tournament View

Found 781 games played in Japanese Shinjin O
« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 9 ... 27 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2014-07-17]  39th Japanese Shinjin O, semi-final
Suzuki Shinji 4p Shida Tatsuya 7p W+R
  [2014-06-26]  39th Japanese Shinjin O, round 3
Adachi Toshimasa 3p Shida Tatsuya 7p W+7.5
  [2014-06-19]  39th Japanese Shinjin O, round 3
Terayama Rei 4p Suzuki Shinji 4p W+3.5
  [2014-06-19]  39th Japanese Shinjin O, round 3
Yao Zhiteng 2p Muramatsu Hiroki 4p W+R
  [2014-06-02]  39th Japanese Shinjin O, round 3
Ichiriki Ryo 7p Hsu Chiayuan 2p B+R
  [2014-06-02]  39th Japanese Shinjin O, round 2
Motoki Katsuya 3p Adachi Toshimasa 3p W+R
  [2014-05-08]  39th Japanese Shinjin O, round 2
Numadate Sakiya 2p Yao Zhiteng 2p W+4.5
  [2014-05-05]  39th Japanese Shinjin O, round 2
Hsu Chiayuan 2p Xie Yimin 6p B+R
  [2014-05-01]  39th Japanese Shinjin O, round 2
Ichiriki Ryo 7p Horimoto Mitsunari 3p B+2.5
  [2014-04-28]  39th Japanese Shinjin O, round 2
Sada Atsushi 1p Terayama Rei 3p W+R
  [2014-04-28]  39th Japanese Shinjin O, round 2
Obuchi Kotaro 3p Suzuki Shinji 4p W+R
  [2014-04-10]  39th Japanese Shinjin O, round 2
Muramatsu Hiroki 4p Okuda Aya 3p B+R
  [2014-04-10]  39th Japanese Shinjin O, round 2
Shida Tatsuya 7p Tamai Shin 3p B+2.5
  [2014-04-03]  39th Japanese Shinjin O, round 1
Mine Yasuhiro 3p Xie Yimin 6p W+R
  [2014-03-27]  39th Japanese Shinjin O, round 1
Yao Zhiteng 2p Abe Yoshiki 1p B+R
  [2014-03-21]  39th Japanese Shinjin O, round 1
Hsu Chiayuan 2p Tajiri Yuto 4p B+0.5
  [2014-03-20]  39th Japanese Shinjin O, round 1
Fujimura Yosuke 1p Terayama Rei 3p W+R
  [2014-03-13]  39th Japanese Shinjin O, round 1
Tamai Shin 3p Kumamoto Syusei 2p B+R
  [2014-03-06]  39th Japanese Shinjin O, round 1
Muramatsu Hiroki 4p Sun Zhe 3p B+R
  [2014-03-06]  39th Japanese Shinjin O, round 1
Adachi Toshimasa 3p Mukai Chiaki 5p B+2.5
  [2014-02-27]  39th Japanese Shinjin O, round 1
Obuchi Kotaro 3p Tsuneishi Takashi 2p B+R
  [2014-02-20]  39th Japanese Shinjin O, round 1
Onishi Kenya 2p Sada Atsushi 2p W+7.5
  [2014-02-13]  39th Japanese Shinjin O, round 1
Hashimoto Kan 1p Ichiriki Ryo 3p W+R
  [2014-01-30]  39th Japanese Shinjin O, round 1
Hirata Tomoya 3p Horimoto Mitsunari 3p W+R
  [2014-01-30]  39th Japanese Shinjin O, round 1
Inoue Naoki 2p Suzuki Shinji 4p W+R
  [2014-01-23]  39th Japanese Shinjin O, round 1
Okuda Aya 3p Taniguchi Toru 1p B+R
  [2014-01-23]  39th Japanese Shinjin O, round 1
Ohashi Naruya 5p Motoki Katsuya 2p W+0.5
  [2014-01-16]  39th Japanese Shinjin O, round 1
Onoda Takuya 2p Shida Tatsuya 6p W+R
  [2014-01-16]  39th Japanese Shinjin O, round 1
Numadate Sakiya 2p Kim Byeongjun 3p B+R
  [2013-12-26]  39th Japanese Shinjin O, preliminary
Takeuchi Kousuke 2p Numadate Sakiya 2p W+5.5
« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 9 ... 27 »